سیاه♥ سفید
یه وبلاگ عاشقونه، همش حرف دله♥

مَـن هَــمــون دیــوونــه ایــم کـهـ هـیـچــوَقــتــــ عــوض نمــیـشـهـ ...

هَــمــونـــی کــهـ هـمـهـ بــاهـــاش خــوشـــالَـــن امــا کــسـی بــاهــاش نــمــی مــونــهـ ...

هَــمــونـــی کــهـ اونــقَــدر یـه آهَــنـگــ گـــوش میـــده کــهـ اَز تَـــرانهـ گـــرفـتـهـ تــــا ریــتـــمــ و خــوانَنــدش مـــتـنـفـر بـشـهـ ...

هَــمــونـــی کــهـ هـمـهـ فـکــر مـیـکـنــن سخـتـهـ ،سَـنـگـهـ ، اَمـــا بــا هَـــر تَــلَــنـگـــری میــشـکـنـهـ ...

هَــمــونـــی کــهـ مُــواظبـه کـــسی نـاراحَــت نــشهـ امــا هـمـه نــاراحَتـش مـیـکـنــن ...

هَــمــونـــی کــهـ تـکـیهـ گــاه خـوبیـــهـ امـا واسَـش تکــیـه گــاهــی نـیـس...

هَــمــونـــی کــهـ کُــلــی حَــرفــ داره اَمــــا هَــمـیـشهـ ساکــتـــهـ .....

آرهـ مَــن هَـــمونــــم ...


سه‌شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1392 | 03:21 ب.ظ | Ðöñ¥α | نظرات (0)