سیاه♥ سفید
یه وبلاگ عاشقونه، همش حرف دله♥
داستانِ من و تــو از آنــجـا شـــروع شـد
که پـشـت شـیشـه ی بیجانِ مـانیـتـور به هم جان دادیــم 
با دکــمه های سـَـرد کـیـبورد ، دســت هـای هــم را گـرفـتیـم و گــرمایـش را حـِـس کــردیـم 
بـا صــورتـکها ، هــمـدیگـر را بـوســیـدیـم و طــمـع لــَـب هایمان را چـشـیـدیم 
آهــنـگی را هم زمان با هــم گــوش کــردیـم و اشــک ریـخـتیـم و خندیدیم
پیکهایمان مشروبمان را از پشت مانیتور به هم زدیم 
سکس هایمان را با کلمات بی جان جان دادیم به جانِ هم 
شـــب بــخـیرهایمان پشــت خـطـهـای مـوبایلـمان جـا نمی مـانـد 
بیا
ایــن داســـتان را واقعی کن
خسته ام از این مجازی ها ... !!!

دوشنبه 8 مهر‌ماه سال 1392 | 11:15 ق.ظ | Ðöñ¥α | نظرات (2)