سیاه♥ سفید
یه وبلاگ عاشقونه، همش حرف دله♥
פֿـבایـآ وقــتـے בلت مـے گـیره چیڪار میکنـے... 

میرے یـﮧ گوشـﮧ مـے شینـے....

هـے با نگـآت بازے مـے ڪنـے ڪـﮧ...

یـاבت برـﮧ مـے פֿـواستـے گـریـﮧ ڪنـے...؟!

یـﮧ لیواלּ آب مـے خـورے ڪﮧ ...

همـﮧ بغضـاتـو قـورت بـבے...؟!

انـوقت یـآבت میـآد خــבایـے و بـایـב تنهـا باشـے...؟ 

פֿـבاجـوלּ לּـمیــבونـے...

ایـלּ روزا چقــد פֿـבا بوבمــ


سه‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1392 | 10:47 ب.ظ | Ðöñ¥α | نظرات (5)